DOBRÝ TEST

OCHRANA SOUKROMÍ A SMLUVNÍ PODMÍNKY
Aplikace Dobrý test a webové stránky Dobrý test neshromažďují žádné osobní údaje a nepracují s daty, která by se týkala ustanovení GDPR. Vyplňování testů je anonymní.
PRIVACY POLICY
The app Dobrý test and the website Dobrý test do not collect any personal data and do not work with data that would apply to the GDPR provision. Completing the tests is anonymous.